Deze crowdfunding is een samenwerking tussen Oneplanetcrowd en ASN Bank

Together we fund the future

Crowdfunding voor ondernemers en investeerders die een positief verschil maken. Onze ondernemers bieden u een aantrekkelijk financieel rendement. Met uw investering zetten zij de volgende stap.
Over Oneplanetcrowd 

Status van de verstrekte financieringen

Oneplanetcrowd heeft met de branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen. Hieronder vindt u daarvan het resultaat. Maar let op, de crowdfundingmarkt is nog relatief nieuw en volop in ontwikkeling. De gepresenteerde cijfers zullen de komende jaren dan ook nog aan veranderingen onderhevig zijn. De cijfers geven een beeld over het verleden en bieden u daarmee niet de garantie voor het succes van toekomstige projecten en investeringen.

Oneplanetcrowd biedt verschillende investeringsvormen aan:

  1. Leningen
  2. Converteerbare leningen
  3. Voorverkoop en donaties
Deze investeringsvormen hebben elk een verschillend risicoprofiel en zijn daarom apart toegelicht.

Leningen


Leningen

Converteerbare leningen


Converteerbare leningen worden verstrekt aan innovatieve – vaak jonge – bedrijven. Veel innovatieve bedrijven slagen uiteindelijk niet. Het risico van de converteerbare lening is dan ook hoog. Maar het verwachte rendement ook. Converteerbare leningen hebben een looptijd van vijf jaar. Het conversiemoment vindt plaats na maximaal drie jaar na het verstrekken van de financiering. Wanneer een investeerder kiest voor conversie verwacht hij rendement te behalen op toekomstige verkoop van zijn of haar aandeel in de onderneming. De verkoop (exit) gebeurt meestal pas ruim na het verstrijken van de initiële looptijd van de converteerbare lening. Bij de converteerbare leningen verstrekt via Oneplanetcrowd heeft zich nog geen exit voorgedaan. De gepresenteerde cijfers gaan over een nog korte meetperiode. Oneplanetcrowd verwacht daarom dat de gepresenteerde cijfers nog zullen veranderen.

Converteerbare leningen

Voorverkoop en donatie


VoorverkoopDonatie

Overweegt u crowdfunding?

Crowdfundingprojecten bieden een aantrekkelijk rendement, maar zijn niet zonder risico. Lees altijd bij het project de specifieke lening condities, de zekerheden en het risicoprofiel.

Volg altijd twee vuistregels

  1. Investeer niet meer dan 10% van uw vrij belegbaar vermogen. Beleg alleen geld dat u niet op korte termijn verwacht nodig te hebben voor onvoorziene omstandigheden of vervangingsuitgaven.
  2. Spreid uw investering over meer dan 10 projecten. Met spreiding verdeelt u uw risico en heeft u meer kans om op de gehele portefeuille een goed rendement te realiseren.
Blijf op de hoogte
laatste activiteit
rien w. heeft geinvesteerd in Rafaël: Geef vluchtelingen een gezicht
froukewillemsen heeft geinvesteerd in Rafaël: Geef vluchtelingen een gezicht
M.Slot heeft geinvesteerd in Rafaël: Geef vluchtelingen een gezicht

Menu

Navigatie
Bekijk alle projectenBekijk alle projectenStart een project
Gebruiker
Mijn profielModerator

Laden