Deze crowdfunding is een samenwerking tussen Oneplanetcrowd en ASN Bank

Together we fund the future

Crowdfunding voor ondernemers en investeerders die een positief verschil maken. Onze ondernemers bieden u een aantrekkelijk financieel rendement. Met uw investering zetten zij de volgende stap.
Over Oneplanetcrowd 

Status van verstrekte financieringen (default rapportage)

Oneplanetcrowd heeft met de branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen. Hieronder vindt u daarvan het resultaat. Maar let op, de crowdfundingmarkt is nog relatief nieuw en volop in ontwikkeling. De gepresenteerde cijfers zullen de komende jaren dan ook nog aan veranderingen onderhevig zijn. De cijfers geven een beeld over het verleden en bieden u daarmee niet de garantie voor het succes van toekomstige projecten en investeringen.

Oneplanetcrowd biedt verschillende investeringsvormen aan:

  1. Leningen
  2. Aandelenparticipatie (d.m.v. converteerbare leningen)
  3. Voorverkoop en donaties
Deze investeringsvormen hebben elk een sterk verschillend risicoprofiel en met uiteenlopende financiële prestaties, die hieronder zijn toegelicht.
  1. Leningen
Oneplanetcrowd biedt investeerders de mogelijkheid om via leningen MKB en energie projecten te financieren. Indien Oneplanetcrowd leningen verstrekt heeft een bedrijf of project voldoende voorspelbare cashstromen om de aflossingen en rentes te betalen. Tevens zijn er veelal zekerheden en staan de ondernemers, aanvullend op de zekerheden voor een deel persoonlijk garant voor de afbetaling.

Leningen

2. Aandelenparticipatie (d.m.v. converteerbare leningen) Oneplanetcrowd biedt investeerders de mogelijkheid om via converteerbare leningen, certificaten van aandelen in jonge en innovatieve bedrijven te verwerven. De investeerder heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, de lening om te zetten naar certificaten van aandelen tegen de eerst volgende (onafhankelijke) waardering van de onderneming. Het doel van de investering is dus het verwerven van certificaten van aandelen; het middel een lening. Het risico van de converteerbare lening is hoog, daar staat tegenover dat het verwachte rendement ook hoog kan zijn. Een aandelen participatie doormiddel van een converteerbare lening is qua risicoprofiel en defaults niet te vergelijken met die van leningen of voorverkoop. Deze financieringsvorm wordt namelijk veelal toegepast bij innovatieve jonge bedrijven met een hoog risico en rendementsprofiel. Veel innovatieve bedrijven slagen uiteindelijk niet en het is daarom van belang dat de investeerders dit instrument beperkt inzet. Oneplanetcrowd adviseert om niet meer dan 10% van uw vrijbelegbaar vermogen te investeren en om gelden te spreiden over meerdere initiatieven, bij voorkeur tien projecten of meer <link>. De aandelenparticipatie doormiddel van converteerbare lening kent twee fasen; de leenfase (tot conversie) en de aandelenfase (na conversie). Beide fasen zijn onderstaand gepresenteerd. De gepresenteerde cijfers gaan over een nog relatief korte meetperiode (5 jaar). Oneplanetcrowd verwacht daarom dat de gepresenteerde cijfers nog zullen veranderen.

Converteerbare leningen

3. Voorverkoop en donatie Oneplanetcorwd biedt investeerders de mogelijkheid om producten en diensten van de ondernemingen te kopen voordat ze zijn uitontwikkeld en gecommercialiseerd. Hiermee verwerft de ondernemer werkkapitaal. De investeerder krijgt het product of de dienst tegen een gereduceerde consumentenprijs (veelal gaat dit om relatief kleine bedragen 25-500 euro) en ontvangt als één van de eerste de nieuwe innovatieve vinding. Naast Voorverkoop biedt Oneplanetcrowd ook sporadisch donatie projecten aan; bijvoorbeeld voor een goed doel. Dit zijn strikt genomen geen investeringen omdat er geen financiële tegenprestatie tegenover staat. Omdat Oneplanetcrowd maar beperkt donatie projecten verricht hebben we deze categorie opgenomen bij de categorie voorververkoop.

VoorverkoopDonatie

Overweegt u crowdfunding?

Crowdfundingprojecten bieden een aantrekkelijk rendement, maar zijn niet zonder risico. Lees altijd bij het project de specifieke lening condities, de zekerheden en het risicoprofiel.

Volg altijd twee vuistregels

  1. Investeer niet meer dan 10% van uw vrij belegbaar vermogen. Beleg alleen geld dat u niet op korte termijn verwacht nodig te hebben voor onvoorziene omstandigheden of vervangingsuitgaven.
  2. Spreid uw investering over meer dan 10 projecten. Met spreiding verdeelt u uw risico en heeft u meer kans om op de gehele portefeuille een goed rendement te realiseren.
Blijf op de hoogte
laatste activiteit
George Herber heeft geinvesteerd in VanMoof | Getting the next billion on bikes
Annemarie van Mossel heeft geinvesteerd in VanMoof | Getting the next billion on bikes
dirksamson heeft geinvesteerd in VanMoof | Getting the next billion on bikes

Menu

Navigatie
Bekijk alle projectenBekijk alle projectenStart een project
Gebruiker
Mijn profielModerator

Laden