Deze crowdfunding is een samenwerking tussen Oneplanetcrowd en ASN Bank

Together we fund the future

Crowdfunding voor ondernemers en investeerders die een positief verschil maken. Onze ondernemers bieden u een aantrekkelijk financieel rendement. Met uw investering zetten zij de volgende stap.
Over Oneplanetcrowd 

Privacy policy

Welkom op de website van Oneplanetcrowd International BV (hierna: OPC). OPC is een onafhankelijk crowdfundingplatform. Via Oneplanetcrowd financieren ondernemers de ontwikkeling van hun innovatieve duurzame producten en diensten.

1. Wie beheert de website en wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?

De website wordt beheerd door Oneplanetcrowd International BV, Mauritskade 63, 1092 AD te Amsterdam. OPC is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

2. Welke gegevens verzamelt en verwerkt OPC?

Gebruikersgegevens

OPC verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij het aanmelden op de site als ‘Crowdfunder’ wordt u gevraagd uw naam, e-mailadres, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan u worden verstrekt door OPC. Bij het aanmelden op de site als ‘Ondernemer’ wordt u gevraagd om naast de voornoemde gegevens zoals de eventuele naam en het adres van uw bedrijf, het KvK (Kamer van Koophandel)- nummer, vier referenties, de BKR (Bureau Krediet Registratie)- registratie, een Verklaring omtrent Gedrag, een kopie van het legitimatiebewijs, een bankafschrift en een liquiditeitsbegroting aan te leveren.

Automatisch Gegenereerde Informatie

OPC verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Daarnaast verzamelt OPC informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

3. Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt OPC uw gegevens?

OPC verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
  • om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
  • ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Crowdfunder en de Ondernemer;om de Ondernemer aan zijn verplichtingen jegens de Crowdfunder te kunnen laten voldoen (zoals het product of de dienst leveren of een lening terugbetalen);
  • om de identiteit van de Ondernemer te controleren;
  • om de toelatingsprocedure uit te voeren;
  • om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
  • om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, een nieuwsbrief, project updates en enquêtes.

4. Het verstrekken van uw gegevens aan derden

OPC zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat. Ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Crowdfunder en de Ondernemer en om de Ondernemer aan zijn verplichtingen jegens de Crowdfunder te kunnen laten voldoen, verschaft OPC de volgende gegevens van de Crowdfunder aan de Ondernemer: naam, e-mailadres, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer en eventuele opmerkingen die de crowdfunder ten aanzien van de investering heeft ingevoerd op de website. In geval van een fusie of overname, kan OPC uw persoonsgegevens verstrekken aan Oneplanetcrowd B.V. en laatstgenoemde kan daarna de persoonsgegevens delen met of verstrekken aan een fusie- of overnamepartner.

5. Op welke wijze beschermt OPC uw persoonlijke gegevens?

OPC zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

6. Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Wanneer u inzage wilt in de gegevens die OPC over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met OPC via info[at]oneplanetcrowd.nl. OPC zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.

7. Verzet tegen gegevensverwerking voor commerciële en charitatieve doeleinden

Wanneer u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kunt u een e-mail sturen naar info[at]oneplanetcrowd.nl. U zult dergelijke informatie dan niet meer van OPC ontvangen.

8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van OPC?

De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. OPC heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. OPC accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van OPC heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

9. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.
Blijf op de hoogte
laatste activiteit
George Herber heeft geinvesteerd in VanMoof | Getting the next billion on bikes
Annemarie van Mossel heeft geinvesteerd in VanMoof | Getting the next billion on bikes
dirksamson heeft geinvesteerd in VanMoof | Getting the next billion on bikes

Menu

Navigatie
Bekijk alle projectenBekijk alle projectenStart een project
Gebruiker
Mijn profielModerator

Laden