Deze crowdfunding is een samenwerking tussen Oneplanetcrowd en ASN Bank

Together we fund the future

Crowdfunding voor ondernemers en investeerders die een positief verschil maken. Onze ondernemers bieden u een aantrekkelijk financieel rendement. Met uw investering zetten zij de volgende stap.
Over Oneplanetcrowd 

informatie voor investeerders

Investeringsvormen

Oneplanetcrowd hanteert in Nederland drie verschillende financieringsvormen:

Rendement

Uitgangspunt voor Oneplanetcrowd is dat een investering dubbel rendement moet geven, maatschappelijk en financieel, en dat het risicoprofiel van een investering moet passen bij het aangeboden rendement. Tegenover een hoog risico, hoort dus volgens ons een kans op een (zeer) hoog financieel rendement. Financiële rendementen worden door Oneplanetcrowd team getoetst naar venture capital maatstaven.

Risico’s

Alle financieringsvormen hebben ieder een eigen risico- en rendementsprofiel. Oneplanetcrowd streeft ernaar alleen verantwoorde en kansrijke projecten en bedrijven online te plaatsen. Garantie bieden dat ondernemers hun verplichtingen zullen nakomen doet Oneplanetcrowd niet.

Het risicoprofiel is afhankelijk van het type bedrijf (startend of in de groei) en de vorm van financiering (lening, converteerbare lening, voorverkoop). Als investeerders moet u zich realiseren dat crowdfunding – ook bij de meer volwassen bedrijven - een hoog risicoprofiel heeft. U bent immers innovatie of snelle groei aan het financieren. Om innovatie te laten slagen, zal de ondernemer de nodige risico’s moeten nemen.

VUISTREGEL: MEER DAN 10 UIT MAXIMAAL 10%

Crowdfunding kan een goede aanvulling zijn op uw beleggingsportefeuille doordat het vaak meer financieel rendement biedt dan sparen of beleggen op de beurs. Om dit op een verstandige manier te doen, moet financiering in crowdfundingbedrijven goed worden toegepast.

Ons advies is daarom in de eerste plaats niet meer dan 10% van uw spaargeld, oftewel uw vrij belegbare vermogen, door middel van crowdfunding uit te zetten en binnen deze 10% uw geld te spreiden over méér dan 10 projecten en bedrijven. Wij noemen dit de “meer dan 10 uit maximaal 10% vuistregel”.

Betrokkenheid Oneplanetcrowd

Oneplanetcrowd is de bemiddelaar tussen u en de ondernemer, maar is geen partij in de overeenkomst tussen crowdfunder en ondernemer. Vanzelfsprekend hebben wij – om een goede bemiddeling tot stand te brengen - het benodigde uitzoekwerk gedaan, maar we hebben geen volledig due diligence verricht.

Ondanks dat we geen contractspartij zijn vinden wij als bemiddelaar wel dat wij een zorgplicht hebben. Deze zorgplicht houdt in dat we er op toezien dat de rechten en plichten van u en de ondernemer uit de overeenkomst(en) worden nagekomen. Wij blijven dus ook na het afsluiten van de overeenkomst betrokken.

Lees ook het antwoord op de volgende vragen:

Benieuwd naar de status van financieringen die zijn uitgezet via Oneplanetcrowd?

Bekijk het hier

Blijf op de hoogte
laatste activiteit
George Herber heeft geinvesteerd in VanMoof | Getting the next billion on bikes
Annemarie van Mossel heeft geinvesteerd in VanMoof | Getting the next billion on bikes
dirksamson heeft geinvesteerd in VanMoof | Getting the next billion on bikes

Menu

Navigatie
Bekijk alle projectenBekijk alle projectenStart een project
Gebruiker
Mijn profielModerator

Laden