<iframe height="0" src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M27BQ6" style="display:none;visibility:hidden" width="0"></iframe>

Together we fund the future

Crowdfunding voor ondernemers en investeerders die een positief verschil maken. Onze ondernemers bieden u een aantrekkelijk financieel rendement. Met uw investering zetten zij de volgende stap.

Stel uw eigen crowdfunding portefeuille samen

Oneplanetcrowd staat voor investeren met aantrekkelijk financieel rendement én positieve impact op mens en milieu. Dubbel rendement noemen we dat. Wij bouwen een community van ‘game changers’ door innovatieve ondernemers en toekomstgerichte investeerders samen te brengen om de transitie naar een duurzame economie te versnellen.

Crowdfunding kan een goede aanvulling zijn op uw beleggingsportefeuille doordat het vaak meer financieel rendement biedt dan geld sparen of beleggen op de beurs. Spreid uw geld over meerdere (converteerbare) leningen en bouw zo uw eigen beleggersportefeuille.

quote belegger

bekijk alle projecten

Investeringsvormen

Oneplanetcrowd hanteert in Nederland drie verschillende investeringsvormen, ieder met een eigen risico- en rendementsprofiel. Naast dat u mee kunt doen met de voorverkoop van innovatieve producten en diensten, bouwt u bij ons een gediversifieerd beleggingsportefeuille in:

 • Gevestigde bedrijven die de volgende stap willen maken (leningen met zekerheden)
 • Innovatieve startups met sterk groeipotentieel (leningen die converteren naar aandelen)
 • Duurzame energieprojecten met voorspelbare kasstromen (leningen met zekerheden)

Lees hier meer over de investeringsvormen

Zorgvuldige selectie ondernemers

Voordat een ondernemer kapitaal mag ophalen bij onze crowd, doorloopt hij of zij een intensief beoordelingsproces. Grofweg komt een kwart van het aantal ondernemers hier met succes doorheen.

Analysegesprek

De ondernemer die leningen wil aantrekken wordt uitgenodigd voor het analysegesprek met een investment specialist van Oneplanetcrowd én een ervaren business analist van Start Green Capital. Start Green is initiatiefnemer van Oneplanetcrowd en investeert al sinds 2005 in ondernemers. De gezamenlijke ervaring van meer dan 50 jaar zorgt ervoor dat de ondernemers aan de juiste vragen worden onderworpen zodat de belangrijkste risico’s en de beperking daarvan worden geanalyseerd. Voorafgaand aan het analysegesprek verstrekt de ondernemer de volgende documenten en informatie:

 • Financiële cijfers en prognoses – laatste jaarrekeningen, geprognosticeerde winst- en verliesrekening liquiditeitsprognose en een recente balans
 • Investment sheet – het businessplan volgens een vast format
 • Kopie identiteitsbewijs
 • KvK nummer
 • Verklaring omtrent Gedrag
 • BKR registratie

Het analysegesprek wordt op het kantoor van Oneplanetcrowd en Start Green Capital gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt onder andere onderzocht: de achtergrond van de ondernemer(s), behaalde resultaten tot nu toe, groeiplan voor de toekomst, de onderliggende aannames van het businessplan, de betrokkenheid van huidige financiers en de juridische structuur van de onderneming.

Aflossingscapaciteit en groeipotentie


De financiële prognose moet voorspellen dat - voor zover redelijkerwijs kan worden voorzien - de onderneming aan de toekomstige verplichtingen aan de crowdfunders kan voldoen. Dat betekent bij de reguliere leningen of er voldoende aflossingscapaciteit wordt geprognosticeerd. Bij de converteerbare leningen wordt vooral naar de groeipotentie gekeken: valt er redelijkerwijs een steile groeicurve te verwachten waardoor het bedrijf de komende tijd sterk in waarde zal toenemen. Naast het minimale doelbedrag dat de ondernemer bepaalt, wordt ook een maximaal verantwoord te lenen totaalbedrag bepaald door Oneplanetcrowd. Dit bepaalt de bandbreedte van de hoeveelheid kapitaal dat opgehaald mag worden tijdens de campagne.

Ondernemerspecifieke Voorwaarden

Naar aanleiding van het analysegesprek en de beoordeling van aangeleverde documentatie worden er per ondernemer specifieke aanvullende voorwaarden en verklaringen opgesteld. Dit is nodig omdat geen enkele ondernemer hetzelfde is en daardoor de bedrijfseconomische risico’s per ondernemer sterk verschillend zijn. Zo kan bij de ene ondernemer de inhoud van het huurcontract van het bedrijfspand van cruciaal belang zijn terwijl we bij een ander bedrijf willen afspraken dat een belangrijke debiteur eerst moet betalen voordat er kapitaal van de crowd opgehaald gaat worden. Een ander voorbeeld is een achterstallige managementfee op de balans die niet met het geld van de crowdfundingcampagne vereffend mag worden, zodat gelden van de crowdfunders daadwerkelijk aangewend worden voor groei van de onderneming. Tot de standaard voorwaarden die een ondernemer moet ondertekenen behoren onder andere:

 • (Rente)betalingen/leveringen/aflossingen aan de crowdfunders komen na de bank maar uitdrukkelijk vóór aandeelhouders (non-dividend verklaring) en andere lening-verstrekkers
 • Er worden geen buitensporige managementfees en/of salarissen betaald totdat aan de verplichtingen aan de crowdfunders is voldaan
 • Er vinden geen buitensporige licentieverrekeningen naar holding/management b.v.’s en dergelijke plaats totdat aan de verplichtingen aan de crowdfunders is voldaan
 • Achterstallige crediteuren worden niet met geld van de crowdfunders afgelost

Livegang

Na positieve boordeling, ondertekening van de overeenkomst met de specifieke voorwaarden en ondertekening van de financieringscondities kan de ondernemer haar propositie op het crowdfundingplatform plaatsen zodat er door de crowdfunders geïnvesteerd kan worden in de onderneming.

Risico's

Ondanks dat we ondernemers zeer zorgvuldig beoordelen, is het risico van crowdfunding nog steeds hoog tot zeer hoog. Daar staat tegenover dat de financiële rendementen ook hoog tot zeer hoog kunnen zijn. Beleggen doormiddel van crowdfunding vraagt dus om een afgewogen investeringsbeleid. Ons advies is om niet meer dan 10% van uw spaargeld, oftewel uw vrij belegbare vermogen, te investeren doormiddel van crowdfunding. Tevens raden we aan om uw portefeuille over de tijd op te bouwen en het geld dat u investeert te spreiden over meer dan tien bedrijven.

bekijk alle projecten

Hoe kan ik investeren?

1. Kijk & kies

Bekijk in het overzicht de lopende projecten. Klik op de projectpagina om meer informatie te zien over het crowdfundingproject en de ondernemer.

2. Bepaal & betaal

Aan de rechterkant op de projectpagina, kiest u de gewenste fundingknop. Hier krijgt u alle informatie over deze financieringsoptie. Als u de keuze nu bevestigt, krijgt u de vraag om in te loggen of te registreren. De gegevens die we vragen hebben we nodig om in de investeringsovereenkomst te plaatsen die tussen u en de ondernemer tot stand zal komen. Deze krijgt u na inloggen/registreren te zien.

In deze investeringsovereenkomst staan de afspraken die u met elkaar maakt en de verplichtingen die de ondernemer aan u moet nakomen. Er staan onder andere specificaties over het bedrag, over hoe u wordt terugbetaald, bijvoorbeeld het te leveren product of de dienst, de uitgekeerde rente of het conversiemoment waarop u mede-eigenaar kunt worden en natuurlijk de termijn waarop. Nadat u deze investeringsovereenkomst heeft doorgelezen en geaccepteerd, wordt u naar de betaling geleid.

Oneplanetcrowd werkt samen met betalingspartner Buckaroo. Na betaling krijgt u per mail van Oneplanetcrowd een bevestiging met de investeringsovereenkomst. Heeft u voor betalingsoptie overboeking gekozen, dan krijgt u tevens een e-mail van Buckaroo met betaalinstructies. Lees hier bij de veelgestelde vragen: waar is mijn geld als ik geïnvesteerd heb in een crowdfundingproject maar dit geld nog niet is overgemaakt naar de ondernemer? Bekijk hier andere veelgestelde vragen.

3. Support & share

Na investering stuurt de ondernemer u per email regelmatig een update. Deel het crowdfundingproject met zoveel mogelijk bekenden via email en/of social media om de slagingskans nog meer te helpen verhogen!

Is het crowdfundingproject succesvol? Dan maakt Oneplanetcrowd het geld over naar de ondernemer die hiermee het project realiseert en de afspraken uit de investeringsovereenkomst moet nakomen.

Als het doelbedrag niet binnen de gestelde termijn is behaald, dan krijgt u de gehele investering binnen 10 werkdagen van ons terug en is de investeringsovereenkomst direct ontbonden.

bekijk alle projecten

Blijf op de hoogte
laatste activiteit
saihosan heeft geïnvesteerd in PlantVierkant: meer groen in de stad
Max Chateau heeft geïnvesteerd in PlantVierkant: meer groen in de stad
maartenkalfsbeek heeft geïnvesteerd in PlantVierkant: meer groen in de stad

Menu

Navigatie
Bekijk alle projectenStart een project
Gebruiker
Mijn profielModerator

Laden